Hyena on the Keyboard Hyunsik Cut (7 video - 0 phim)

Cập nhật mới nhất 12/07/2018 00:29

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB
Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI
RAW Full cut here: https://mobile.twitter.com/btobisback/status/980055782648623104
ep 5 được chia làm 4 part nhỏ được KBS đăng trên kênh youtube khá đầy đủ nội dung, bản full chỉ thêm một số phần bình luận, do subteam không tìm được RAW full trước khi làm sub.
Thanks for watching~
Link download here
~ Ep4 ~
https://openload.co/f/6CuCL2LDKuI/%5Bvietsub%5D_Hyunsik%28BTOB%29_loves_buying_vintage_instruments_%E2%99%A5_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.11%5D_mpeg4.avi
~ Ep 5 ~
1. part 1: https://openload.co/f/i9-v38-iRZU/%5BVIETSUB%5D_Missing_You-_by_Hyunsik%28BTOB%29_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.18%5D.avi
2. Part 2: https://openload.co/f/ygcCmgIq5cU/%5Bvietsub%5D_BTOB_members%2C_singing_-Like_it-_in_Sokcho_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.18%5D_mpeg4.avi
3. Part 3: https://openload.co/f/df8Mm4j6KqE/%5Bvietsub%5DCHANGSUB_-I_want_to_FART_but_that_would_be_too_much._-D-_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.18%5D_mpeg4.avi
4. Part 4: https://openload.co/f/3WwT_Zn7Ve4/%5Bvietsub%5D_Hani_of_EXID_and_Hyunsik_are_friends%21_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.18%5D_mpeg4.avi
~ Ep 6 ~
1. https://openload.co/f/xYVrfxCfo94/%5Bvs%5D_Eunkwang_-Hyunsik%2C_you_are_so_romantic%E2%99%A5-_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.25%5D_mpeg4.avi
2. https://openload.co/f/DWpGsfaTQZg/%5Bvietsub%5D-When_I-m_Holding_You-_by_Hyunsik_of_BTOB_%5BHyena_On_the_Keyboard-_2018.04.25%5D_mpeg4.avi

Ep 6.2: "Nếu anh ôm lấy em" bởi BTOB Hyunsik

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

Ep 4: BTOB Hyunsik thích sưu tầm những nhạc cụ cổ

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

Ep 6.1: Eunkwang "Hyunsik cậu lãng mạn thật đấy"

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

Ep 5.2: BTOB cùng hát "Like it" tại Sokcho

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

Ep 5.4: EXID Hani và Hyunsik là bạn

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

Ep 5.1: Hyunsik hát Missing you tại Hyena on the keyboard

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

Ep 5.3: Changsub - "Em muốn đánh rắm nhưng đã kìm lại và hết muốn rồi"

Vietsub by BTOBVN & Vựa muối BTOB Engsub can be seen here: https://www.youtube.com/watch?v=1K1mPrzW-mI...

About

Info

HOMEPAGE

Contact us via btobvietnam@gmail.com if you have specific questions or problems about copyright information, trademark information, or other legal topics

BTOBVN V-MELODY Subteam

BTOBVN V-MELODY Subteam